CHARMS

STARBURST DIAMOND PENDANT
$750.00
MINI DIAMOND STAR PENDANT
$400.00
BABY HOLLOW DIAMOND STAR PENDANT
$330.00
HOLLOW DIAMOND STAR PENDANT
$900.00
DIAMOND HEART PENDANT
$750.00

Welcome to Bridget King Jewelry

Join Our Newsletter!